Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Άρης Αθάνατος - Με την τέχνη της φωτογραφίας


Η φωτογραφία δεν έχει μόνο μουσειακή - εκθεσιακή αξία ούτε είναι μόνο απλώς ένα προϊόν μηχανικής αναπαραγωγής, ώστε η αξία της να περιορίζεται στη σημειακή καταγραφή γεγονότων.
Στην εποχή μας, η ένταξη της φωτογραφίας στην Τέχνη είναι αναμφισβήτητη
Ο φωτογράφος έχει αναχθεί σε εικαστικό καλλιτέχνη, του οποίου η δουλειά κινείται ελεύθερα, χρησιμοποιώντας υλικά και τεχνικές, όπου ο παραδοσιακός καμβάς αντικαθίσταται από μια φωτογραφική βάση, ένα ”υπόβαθρο”.
Ο Τρικαλινός, Άρης Άθάνατος προσέγγισε συνειδητά τη φωτογραφία ως έκφραση Τέχνης. Βγήκε αναζήτησε τα θέματά του στη φύση, επέλεξε τις οπτικές γωνίες, πειραματίστηκε με τις φωτοσκιάσεις και συνέθεσε τα έργα του με αξιόλογο εικαστικό αποτέλεσμα.